Bioplinarna-bioplin-optimizacija-izboljšanje-delovanja

Bioplinarne

Danes je v Sloveniji postavljeno večje število bioplinarn. Namen bioplinarne je, da iz različnih organskih substratov in odpadkov proizvajo bioplin. Bioplin, ki vsebuje visok odstotek metana se vodi v generatorje (motorje). Ti proizvajajo električno energijo, ki spada med elekrično energijo proizvedeno iz obnovljivih virov.

Optimizacija bioplinarne

Optimizacija bioplinarne

Bioplin

Bioplin nastaja na podlagi anaerobnega gnitja organskih substratov, ki so sestavljeni iz živalskih odpadkov (odplake, gnoj…), silaža različnih vrst (npr. koruza) ter odpadki iz prehrambene industrije (pokvarjena hrana, odpadna jedilna olja…). Nastanke bioplina je odvisen od vrste substrata in od vodenja procesa v bioplinarni. Običajno energijsko bolj bogati substrati dajo več bioplina vendar ni nuno tako. Nastanek bioplinaje povezan z prisotnostjo mikoorganizmov, ki se v grobem delijo na dva vrsti.

Mikroorganizmi v bioplinarni pri proizvodni bioplina

Pri anaerobnih procesih delujejo mikroorganizmi, ki najbolj optimanlno delujejo pri določenih pogojih (temperaturi, hrani, pH…). V primeru, da se pogoji spremenijo v neprimerne pogoje oz. nepotimalne pogoje za mikroorganizme, to vpliva na njihovo razmnoževanje in njihovo proizvodnjo bioplina. Daljše trajajoči neugodni pogoji, lahko bistveno zmanjšajo učinkovitost delovanja mikroorganizmov, posledično manjšo proozvodnjo bioplina in iz tega manj proizvedene električne energije ter nižji prihodki iz prodaje le te.
Pri mikororoganizmih v bioplinarni je potrebno vedeti, da so v grobem prisotni dve vrsti mikroorganizmov:

  • Prva vrsta mikroorganizmov, ki povzroči razpad večjih molekul v manjše. Ta proces imenujemo hidroliza. Pri hidrolizi nastane substrat, ki je lažje razgradliv za metanogene bakterije.
  • Druga vrsta mikroorganizomov so Metanogene bakterije, ki delujejo počasneje od hidrolitskih in so bolj občutljive. Zaradi njih je  zato je pomembno spremljanje pogojev v reaktorju ter vrsto in količino dodanega substrata. V primeru, da zaradi nepravilnega vodenja procesa pride do poškodbe metanogenih mikroorganizmov le ti potrebujejo najmanj nekaj tednov, da pridejo do prvotne učinkovitosti.

 

Primarni in sekundarni reaktor

Pri bioplinarnah sta običano dva ali več reakorjev. Raktor v katerem se dodaja substrat je

  • Primarni reaktor:  v primarnem reaktorju poteka najprej hiidroliza substrata in delno metanogena faza. Za optimalno proizvodnjo bioplina je pomembno je pozanvanje procesa. Mikroorganizmi, ki sodelujejo pri procesu hidrolize se hitreje razvijajo, so bolj odporni kot metanogeni organizmi. Pri dobrih pogojih za rast prerastejo metanogene mikorrorganizme, kar ima za posledico manjšo proizvodnjo metana.
  • Sekundarni reator: v sekundarnem reaktorju poteka intenzivno metanogena faza, zato je pomembno, da je substrat, ki pride v sekundarni reaktor že delno razgrajen. V tem reaktroju je pomembno, da ne pride do prevelikih nihanj pogojev (konc. snovi, temperature, pH…)

Preostanek

Kar ostane po predelavi substrata v bioplinarni je produkt, ki se lahko uporabi za različne namene. V primeru, da je neškodljiv se ga lahkoo uporabi za gnojenje na njihvah. V primeru, da je za gnojenje neprimeren, mu je potrebno čim bolj zmanjšati voljumen (odstraniti vodo) in ga ustrezno deponirati ali sežgati.

V primeru, da se srečujete z težavami v bioplinarni, vam lahko pomagamo. Vprašanje ali problem nam pošljite na info@geopolis.si, in se dogovorimo za sestanek ter možnostih za izboljšavo delovanja bioplinarne.