Filter za smrad iz kanalizacijskega jaška

Živite v bližini kanalizacijskega jaška iz katerega smrdi?

Imamo rešitev!

Vam kdaj smrdi iz kanalizacijskega jaška?

Smrad iz kanalizacijskega jaška

Smrad iz kanalizacijskega jaška je zelo moteč, še posebej ob lepih sončnih dnevih, ko želimo uživati na prostem in se nadihati svežega zraka. Še večji problem se pojavlja ob gostinskih lokalih, kjer nam smrad dobesedno odganja goste.

Kanalizacija je zaprt sistem, kamor lahko pride le omejena količina svežega zraka. V primeru, da se na določenem predelu voda v kanalizacijskem sistemu predolgo zadržuje začnejo potekati anaerobni procesi, na podlagi katerih nastanejo spojine kot so vodikov sulfid (H2S), amoniak (NH3), merkaptani, amini in ostali smradovi. Količina smradov je odvisna od onesnažensoti vode v kanalizacijskem sistemi, od pretoka vode, ki določa koliko časa se v sistemu voda zadržuje in okoliške temperature. Višja temperatura spodbuja rast mikroorganizmov in s tem pospešuje nastajanje spojin, ki povzročajo smrad.

Reševanje problema smradu ni enostaven. Najboljša varinata bi bila, da se kanalizacijski sistem preuredi tako, da preprečuje predolgo zadrževanje vode, a to pogosto zaradi visokih stroškov ni izvedljivo. Zatesnitev jaška je druga možnost, vendar problem s smradom premaknemo le za nekaj 10 do 100 metrov, kjer najde pot skozi drug jašek. Tesnenje jaška je dolgoročno učinkovito samo, če izsesavamo zrak iz kanalizacijskih cevi in ta zrak očistimo preko filtrirne naprave za odstranjevanje smradu. Do sedaj se je kot najbolj učinkovita varianta za odstranjevanje smradu iz kanalizacijskega jaška izkazal filter, ki se ga vstavi v jašek. Pri tem je pomembno , da je filter čim bolj enostaven in da ni potrebno pogosto vzdrževanje. V ta namen smo pripravili filter, ki omogoča zelo učinkovito čiščenje smradu, ki prihaja iz kanalizacijskega jaška. Polnila za filter so izdelana iz okolju prijaznih materialov, sistem pa je izdelan tako da omogoča preprosto vgradnjo in dolgo življenjsko dobo. Filter za odstranjevanje smradu iz kanalizacijskega jaška je prikazan na naslednji sliki:

Filtr za kanalizacijski jašek

Filter za kanalizacijski jašek

V kanalizacijski jašek se pritrdi nosilec, ki drži kartušo s polnilom. Mejava polnila je povsem enostavna. Shematično je filter za odstranjevanje smradu iz kanalizacijsih jaškov prikazan na naslednji sliki:

Shema filtra za kanalizacijski jašek

Shema filtra za kanalizacijski jašek

Poleg tega, da je smrad neprijeten za vaš nos daljša izpostavljenost smradu lahko vpliva tudi na vaše zdravje in psiho. Več o vplivih smradu si lahko preberete tukaj.

Za več informacij ali za povpraševanje nas najdete tukaj ali nam pišite mail na info@geopolis.si