Naravni antipenilec (za čistilne naprave in bioplinarne)

Uvod in nitaste bakterije

Glavni vzrok za povzročitev penjenja v čistilnih napravah in bioplinarnah je prekomerno razraščanje nitastih bakterij. Te se med seboj povezijejo in v primeru delovanja strižnih sil nanje povročijo penjenje tekočine oz. blata. Ko je v aktivnem blatu v čistilni napravi dovolj nitastih bakterij se pojavljajo težave s penjenjem v različnih fazah čiščenja, še posebej pa so očitne pri prepihavanju. V bioplinarnah je podobno. Ko začne prevaldovati količina nitastih bakterij v reaktorju, to povzroči prekomerno penjenje substrata.

Uporaba sintetičnih antipenilcev

Za preprečevanje penjenja v čistlnih napravah in bioplinarnah se običajno uporablja sintetnične antipenilce, ki preprečujejo penjenje, ki je pogosto posledica visoke vsebnosti nitastih bakterij.

“Naravni antipenilec” oz. naravni način preprečevanja nastajanja nitastih bakterij

Naravni antipenilec ni snov ampak je pesebna naprava, ki preprečuje nastajanje nitastih bakterij. V primeru učinkovanja te naprave na aktivno blato, ki se vrača nazaj v proces čišlčenja vode le ta inhibira nastajanje nitastih bakterij. Tako dosežemo, da se nitaste bakterije ne razraščajo in posledično ne povzročajo penjenja. Učinek delovanja naprave lahko vidite na naslednjih slikah.

Na prvi sliki je stanje, ko so bile razraščene nitaste bakterije. V fazi prezračevanja vode tako nastaja stabilna pena.

Penjenje na čistilni napravi

Penjenje na čistilni napravi

Na drugi sliki je prikazano stanje po 14 dneh delovanja naprave, ki ustvarja pogoje, ki preprečujejo rast nitastih bakterij. Kot posledica je trajno stanje na čistilni napravi brez penjenja.

Naravni antipenilec na čistilni napravi

Naravni antipenilec na čistilni napravi

Pri tem ni potrebna uporaba nobenih dodatnih kemikalij. Za več informacij nas kontaktirajte.