Biofilter, kemijski filter in hibridni filter – primerjava

Biofiltr, kemijski filter in hibridni filter

Odpaden zrak pri različnih procesih vsebuje snovi, ki negativno vplivajo na okolje. Najbolj moteč element odpadnega zraka je običajno neprijeten vonj oz. smrad. Na primer pri čistilnih napravah, v zadrževalnih bazenih, prečrpališčih in podobno se to zgodi, če v vodi potekajo anaerobni procesi, kje rnastajo snovi neprjetnega vonja. Posledica tega je, da odpaden zrak vsebuje določene koncentracije H2S, NH3, aminov in merkaptanov. Običajno je najbolj problematičen H2S, saj ga človeški nos zazna že v zelo nizkih koncentracijah. Tak odpaden zrak zelo hitro kategoriziramo, da smrdi. Za odstranjevanje »smrdljivih« snovi iz odpadnega zraka se lahko uporablja več različnih naprav. Najbolj ustrezna naprava je tista, ki na tehnološko in ekonomsko najbolj učinkovit način odstrani snovi neprijetnega vonja iz zraka. Izbira najbolj ustrezne naprave je odvisna od pretoka zraka, vsebnosti vlage v zraku, vrste snovi v zraku in njihove koncentracije. Pri čiščenju zraka pri bioloških čistilnih napravah je najbolj smiselna uporaba filtrirnih naprav, ki zahtevajo čim manj vzdrževanja. V ta namen je možno uporabiti biofilter, kemijski filter ali hibridni filter.
Biofilter, je sicer pogosto upraobljen. BV biofiltru se snovi neprijetnega vnonja odsrobirajo in jih mikroorganizmi razgradijo. Ker je adsorbcija in razgranja v biofiltrih  počasna morajo biti zelo veliki. Njihova velikost je v primerjavi z kemijskimi ali hibridnii filtrom bistveno večja. Za svoje delovanje potrebuje visoko stopnjo vlage ali vlaženje polnila.

Biofilter

Biofilter

Kemijski filter najbolje deluje v območju vlage od 30-80%. Pri višji vlažnosti obstaja nevarnost kondezacije vode iz zraka, ki lahko spira kemijske snovi iz filtra. Kemijski filter zelo učinkovito adsrobira snovi iz zraka, ki povzročajo smrad tako dolgo, dokler se polnilo ne nasiti (kemikalije se izrabijo). Potem je potrebno polnilo zamenjat. Ker je kemijski filter z vidika adsorbcije zelo učinkovit je običajno glede na biofilter zelo majhen. Primeren je predvsem tam, kjer so manjši pretoki zraka in manjše koncentracije snovi, ki povzročajo smrad.

Kemijski filter

Kemijski filter

Hibridni filter za razliko od kemijskega fitlra za svoje delovanje potrebuje visoko stopnjo vlage in najbolje deluje pri 100 % vlažnosti. Hibridni fiter je kombinacija kemijskega filtra in biofiltra. Vsebuje snovi, ki omogočajo adsorbicjo snovi, ki povzročajo neprijetne vonjave (smrad), kot tudi mikroorganizme, ki ta smrad razgradijo. Hibridni filtri omogočajo visoko učinkovtost kot je to pri kemijskih filtrih, kot tudi samoregenerativno sposobnost, ki je značilna za biofiltre. Na pogled se hibridni in kemijski filter ne razlikujeta , razen, da je hibridni nekoliko večji pri enaki obremenitvi. V primeru, da je odpaden zrak preveč suh je potrebno predhodno vlaženje zraka.

Hibridni filter

Hibridni filter

Izbira vrste filtra je odvisna od posameznega primera. To je predvsem odvisno od pretoka zraka, vsebnosti vlage v zraku, ter od vrste in koncentracije snovi, ki povzročajo neprijeten vonj.  Na podlagi teh podatkov se naredi tehnična in ekonomska analiza in določi najbolj ustrezno obliko čiščenja.

Za povpraševanje in morebitno analizo nam pišite na info@geopolis.si.