Kemični filtri za smrad za dejavnost VOKA (vodovod-kanalizacija)

Kemični filtri za dejavnost VOKA (vodovoda in kanalizacije)

Pri dejavnosti VOKA (vodovoda in kanalizacije) lahko prihaja do neprijetnih vonjav (smradu). To velja predvsem na področju kanalizacije. Problematična so predvsem prečrpališča, kjer voda, priteče v prečrpališče in izpodrine onesnažen zrak, ki se širi v okolico. Ker so prečrpališča  pogosto v bližini naselij so moteča za okoliško prebivalstvo.  Ker pri prečrpališčih ni zelo velikih pretokov zraka in ker smo običano na področju prečrpališča omejeni s prostorom se v takem primeru običajno uporabi kemični filter.

Kemični filter za zrak za dejavnost VO-KA

Kemični filter za zrak za dejavnost VO-KA

Kemični filter se dimenzionira glede na pretok vode tako, da omogoča čiščenje zraka tudi v konicah, takrat ko priteče največ vode v prečrpališče.  Velikost filtra je odvisna tudi od onesnaženosti vode in posledično zraka, ki izhaja iz prečrpališča. Običajno je smrad povezan z H2S, NH3, amini in merkaptani. H2S in merkaptani imajo zelo močan vonj že v zelo majhnih koncentracijah, zato je pomembna visoka učinkovitost filtra.

Kemični filter (KFM) za prečrpališče (VOKA )

Kemični filter (KFM) za prečrpališče (VOKA )

Poleg običajnih kemičnih filtrov ovalne oblike iz nerjavečega jekla, ki so na tej povezavi, je možna vgradnja filtrov nekoliko drugačnih oblik. Prednost slednjih, katerih slike so prikazane v tem prispevku je ta, da so v notranjosti filtra posebni nastavki, ki ločujejo posamezne plasti polnila.  V primeru, da se določenega polnila porabi več, se lahko zamenja le izrabljen del polnila.  Ti filtri so namenjeni za manjše pretoke in zmerne koncentracije smradu.

Kemični filter (KF) za smrad pri kanalizaciji (VOKA)

Kemični filter (KF) za smrad pri kanalizaciji (VOKA)

Poleg manjših kemičnih filtrov imamo na voljo tudi večje in manjše filtre za različne namene: