Poceni vir ogljika za fazo denitrifikacije v čistilni napravi

Nitrifikacija in denitrifikacija

Pri čiščenju odpadne vode se poleg organskih snovi iz vode odstranjuje tudi amonij NH4. Ta se odstrani v fazah nitirfikacije in denitrifikacije. V fazi nitrifikacije, ki poteka v aerobnih pogojih nastane iz amonija nitrat:

NH4 + O2 -> NO3 + H2O

Po fazi nitrifikacije poteka faza denitrfikacije, kjer poteka reakcija po anarobnimi pogoji:

2 NO3 + 3 C -> N2 + 3 CO2

V ta namen potrebujemo v vodi dovolj veliko količino ogljika, ki je dostopen mikroorganizmom, da lahko iz nitrata nastane plinski dušik.

Proces nitrifikacije in denitrifikacije

Proces nitrifikacije in denitrifikacije – vir ogljika

Vir ogljika

V primeru, da ni dovolj prosto dostopnega organskega ogljika, se dodaja metanol ali ocetno kislino. Dodajanje metanola ali ocetne kisline predstavlja običajno velik strošek v samem procesu čiščenja odpadne vode.

Alternativna možnost

Obstajajo še alternativne možnosti, kjer se metanol in ocetno kislino lahko nadomesti z drugimi viri ogljika, ki se prodajajo kot pripravek. V podjetju Geopolis d.o.o. ponujamo procesno rešitev, ki omogoča odpravo ali vsaj bistveno znižanje porabe zunanjega ogljika za proces denitrfikacije.

V primeru, da vam je to pereč problem nas kontaktirajte!